060/327-0-327 [email protected]

Gradimo uzajamno poverenje

Upravnik ili profesionalni upravnik?

Zašto profesionalni upravnik?

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. januara 2017. godine i od samog starta izazvao je brojne polemike. Posebno veliku pažnju privuklo je uvođenje novog zanimanja – profesionalnih upravnika zgrada.

Sam pojam upravnik nije neka velika novina, jer su zgrade uglavnom i po starom zakonu imale skupštine stanara, a skupštine su iz redova vlasnika stanova birale predsednika. Predsednik skupštine stanara vrlo često je dolazio iz redova penzionera, ali i drugih vlasnika stanova koji su se prihvatali tog posla kako bi rešavali probleme održavanja i uređenja zgrade. Taj predsednik skupštine stanara nije ništa drugo do (po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada) – upravnik zgrade.

Pogledajte samo deo radova koja je naša firma BeoZgrad organizovala u zgradama širom Beograda – OVDE!

Odgovornost upravnika

Dakle, novi zakon je praktično samo uveo novi naziv za predsednika skupštine zgrade, pa je to sada upravnik zgrade, odnosno stambene zajednice. Upravnika stambene zajednice i po novom zakonu bira skupština, po novom – skupština stambene zajednice. Njegov mandat traje 4 godine, može po isteku tog perioda biti ponovo biran, može podneti ostavku, a može ga i razrešiti Skupština.

Upravnik i po novom zakonu ima iste obaveze i ovlašćenja, ali ono što se menja je pitanje odgovornosti. Daleko je viša odgovornost sadašnjeg upravnika u odnosu na nekadašnjeg predsednika skupštine zgrade, a isto se odnosi i na samu stambenu zajednicu kao pravno lice. Zakon je predvideo kazne za slučaj da se zgrada ne registruje kao stambena zajednica, za slučaj da ne izabere upravnika u zakonskom roku, za slučajeve neodržavanja zgrade, štete nastale usled neodržavanja prema trećim licima i slično. Pretpostavljate – osim odgovornosti stambene zajednice, odgovornost leži i na njenom upravniku, pa su tako predviđene i velike novčane kazne.

Pogađate – zato je tu – profesionalni upravnik!

Profesionalni upravnici zgrada - šta kažu stanari, a šta upravnici?

Molimo Vas da odvojite par minuta svog vremena i pročitate koji su to problemi sa kojima se profesionalni upravnici sreću i zašto je nemoguće očekivati velike promene bez izdvajanja novca za održavanje.

Profesionalni upravnik dva puta godišnje podnosi izveštaj o radu

Profesionalni upravnik izveštaj o svom radu i stanju računa Stambene zajednice podnosi Stambenoj zajednici dva puta godišnje. Svaki vlasnik posebnog dela Stambene zajednice može zahtevati dostavljanje izvoda o stanju računa Stambene zajednice, upućivanjem pismenog i obrazloženog zahteva profesionalnom upravniku.

Dakle, profesionalni upravnik upravlja novcem stambene zajednice, ali na način da možete da ispratite gde je otišao svaki dinar vašeg novca.

Punomoć u slučaju odsustva profesionalnog upravnika

U slučaju sprečenosti za rad ili odsustva, profesionalni upravnik može u skladu sa Zakonom izdati punomoć drugom licu koje ima licencu za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja može da imenuje drugog profesionalnog upravnika u cilju nesmetanog obavljanja poslova profesionalnog upravljanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Profesionalni upravnik i organizator profesionalnog upravljanja

Profesionalni upravnik je fizičko lice koje poseduje licencu za obavljanje poslova upravljanja zgradama, zaposleno kod organizatora profesionalnog upravljanja.

Šta je profesionalna uprava zgrade?

Profesionalna uprava predstavlja upravljanje stambenom zgradom od strane licenciranog profesionalnog upravnika koji je angažovan odlukom skupštine stambene zajednice. Takođe, može biti postavljen odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju prinudne uprave.

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, licencu profesionalnom upravniku izdaje Privredna komora Srbije nakon održane obuke i polaganja ispita.

Ko organizuje profesionalno upravljanje?

Profesionalno upravljanje organizuje organizator profesionalnog upravljanja koji može biti preduzetnik ili privredno društvo i koje ima angažovano lice za obavljanje poslova profesionalnog upravljanja (profesionalnog upravnika).

Ukoliko ste zainteresovani za angažovanje profesionalnog upravnika pronađite OVDE naš kontakt!

Spisak profesionalnih upravnika zgrada Beograd

Ko je profesionalni upravnik?

Profesionalni upravnik je fizičko lice koje pruža usluge profesionalnog upravljanja i koje je steklo licencu profesionalnog upravnika u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i koje je zaposleno kod organizatora profesionalnog upravljanja. 

Viša informacija o profesionalnom upravniku vidite OVDE

Kako skupština SZ poverava poslove upravljanja profesionalnom upravniku?

Skupština stambene zajednica o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku donosi odluku dvotrećinskom većinom, potom se obraća se organizatoru profesionalnog upravljanja i sa njim zaključuje ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas
Vladimira Tomanovića 35, Beograd
e-mail adresa