060/327-0-327 [email protected]

Zvezdara obrasci – stambene zajednice – Profesionalni upravnik zgrade Zvezdara

Obrasci

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice - Zvezdara

Dodatak prijavi za registraciju stambene zajednice - Zvezdara

Zapisnik sa sednice i Odluka o izboru upravnika - Zvezdara

Zvezdara – registracija stambene zajednice

Pogledajte koja su to dokumenta potrebna za registraciju stambene zajednice OVDE.

Odeljenje: Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove
Odsek: Stambeni odsek

Potrebna dokumentacija:

– Prijava za registraciju stambene zajednice

– Zapisnik sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice

– Dokaz o uplaćenoj taksi

Opštinska administrativna taksa: 840 din.

Uplatni račun: 840-742251843-73

Broj modela: 97

Poziv na broj: 32-022

Mesto predaje dokumentacije: šalteri 5 i 6

Mesto rešavanja predmeta: 505, 512 i 513

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3405-904, 3405-910, 3405-657 i 3405-982

 

Napomena:

Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 5 i 6 (prijem podnesaka) se može podneti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30.

Više informacija pročitajte OVDE.

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.
Vladimira Tomanovića 35, Beograd