060/327-0-327 [email protected]

Odluka o visini iznosa tekućeg i investicionog održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrade – novi pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Kako je Zakon definisao pojmove tekuće i investiciono održavanje zgrade?

Tekuće održavanje je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja. Ovi radovi sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje zgrada na zadovolјavajućem nivou upotreblјivosti, a radovi na tekućem održavanju stana ili poslovnog prostora jesu krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i drugi slični radovi;

Investiciono održavanje jeste izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta u cilјu pobolјšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije.

ODLUKA o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda 

Član 1. Osnovne odredbe

Ovom odlukom se utvrđuju minimalni iznosi na ime tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade, visina iznosa naknade, koju vlasnici posebnih delova zgrade plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane jedinice lokalne samouprave, kao i visina iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada.

Stambena zajednica, shodno odredbama zakona kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, ne može od iznosa utvrđenog ovom odlukom, propisati niži iznos kojim vlasnik posebnog dela mesečno učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i upravljanja zgradom.

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade

Član 2

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban, odnosno samostalni deo zgrade i uključuje troškove za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

Član 3

Minimalni iznos na ime troškova iz člana 2. ove odluke utvrđuje se:

za stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta u iznosu od 360,85 RSD;

za stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom u iznosu od 469,11 RSD;

za garažu u iznosu od 216,51 RSD;

– za garažne boksove i garažna mesta u iznosu od 144,34 RSD;

– za samostalne delove zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) u iznosu od 216,51 RSD.

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade

Član 6

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Član 7

Minimalni iznos na ime troškova iz člana 6. ove odluke utvrđuje se:

1) po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade bez lifta:

– starosti do 10 godina u iznosu od 3,13 RSD,

– starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 4,69 RSD,

– starosti od 20 do 30 godina u iznosu 6,25 RSD

– starosti od 30 godina 7,82 RSD;

2) po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade sa liftom:

– starosti do 10 godina u iznosu od 4,07 RSD,

– starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 6,10 RSD,

– starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 8,13 RSD i

– starosti od 30 godina u iznosu od 10,16 RSD;

3) po kvadratnom metru garaže kao posebnog dela zgrade:

– starosti do 10 godina u iznosu od 1,25 RSD,

– starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 1,88 RSD,

-starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 2,50 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 3,13 RSD;

4) po kvadratnom metru garažnog boksa i garažnog mesta kao posebnog dela zgrade:

– starosti do 10 godina u iznosu od 1,88 RSD,

– starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,81 RSD,

– starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,75 RSD i

– starosti od 30 godina u iznosu od 4,69 RSD;

5) po kvadratnom metru samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa):

– starosti do 10 godina u iznosu od 1,88 RSD,

– starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,81 RSD,

– starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,75 RSD i

– starosti od 30 godina u iznosu od 4,69 RSD.

Pročitajte još…

Stambene zajednice – poreska i računovodstvena pitanja

Stambene zajednice - poreska i računodstvena pitanja   Koje su obaveze stambenih zajednica po Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Stambene zajednice - poreska i računovodstvena pitanja Zakon o računovodstvu i obaveze stambenih zajednica...

Upravnik ili profesionalni upravnik

Gradimo uzajamno poverenjeUpravnik ili profesionalni upravnik? Zašto profesionalni upravnik?  Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. januara 2017. godine i od samog starta izazvao je brojne polemike. Posebno veliku pažnju privuklo je...

Registracija stambene zajednice

Registracija stambene zajednice   Registracija stambene zajednice po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada Registracija stambene zajednice Po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, obavezna je registracija stambenih zajednica (zgrada) kao pravnih lica....

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada  Najvažnije odredbe zakona Zakon o stanovanju i održavanju zgrada - članovi bitni za upravljanje i održavanje zgrada Zakon o stanovanju i održavanju zgrada sadrži i odredbe koje nisu usko vezane za probleme održavanja i...

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas
Vladimira Tomanovića 35, Beograd
e-mail adresa