060/327-0-327 [email protected]

Profesionalni upravnik prava i obaveze

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada definisao je koja su to prava, a koje obaveze profesionalnog upravnika. Osim poslova koje bi trebao da obavlja običan upravnik iz redova stanara, veliki je spisak dodatnih obaveza i odgovornosti profesionalnih upravnika.  

Usluga angažovanja profesionalnog upravnika podrazumeva kako administrativne, tako i finansijske i tehničko-operativne poslove. Koji su to poslovi koje obavljamo za vas i vašu stambenu zajednicu?

Administrativni poslovi profesionalnog upravnika:

Registracija stambene zajednice, izrada pečata, pribavljanje PIB-a (klikni OVDE)

– Zastupanje Stambene zajednice pred trećim licima (zastupanje SZ pred firmama izvođačima radova, firmama za održavanje liftova, uvođenje video nadzora i sl.)

– Otvaranje poslovnog računa u banci

– Uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima i zakupcima posebnih delova zgrade. Ovo je jako bitno kako bi se u svakom trenutku znalo ko ima ključeve od određenog stana ukoliko se desi neki kvar.

– Priprema i zaključivanje ugovora sa trećim licima

– Informisanje stanara i izrada godišnjeg izveštaja

– Izrada Plana za tekuće održavanje i Plana za investiciono održavanje

– Komunikacija sa svim institucijama od značaja za zgradu (Infostan, Toplane, Gradsko zelenilo, Vodovod, EDB, Opština, Katastar, Gradska čistoća, Gradska uprava, Komunalna policija i dr.)

Finansijski poslovi profesionalnog upravnika zgrade:

– Vođenje evidencije o prihodima i rashodima Stambene zajednice, kako biste u svakom trenutku znali kojim sredstvima zajednica raspolaže

– Priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama

– Priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće

Objedinjena naplata troškova za upravljanje, održavanje i ostalih troškova

– Prinudna naplata potraživanja stambene zajednice

– Izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave SZ u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu davanja pod zakup zajedničkih delova zgrade

– Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine SZ

Očuvanje i povećanje vrednosti imovine stambene zajednice, samim tim i vrednosti VAŠIH STANOVA

Tehničko-operativni poslovi profesionalnog upravnika:

Pogledajte neke od radova koje je firma BeoZgrad organizovala (klikni OVDE)

– Provera stanja zgrade i popis elemenata koji su bili predmet provere stanja

– Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje

– Sprovođenje Plana održavanja

– Briga o poštovanju kućnog reda

– Prijem i evidencija kvarova

– Izvršavanje odluka stambene zajednice

Organizacija radova na tekućem i investicionom održavanju

Organizacija radova hitnih intervencija

– Pronalaženje ponuda za potrebe održavanja zgrade

– Kontrola i nadzor nad radovima (čišćenje, opravke, servisi, radovi održavanja…)

– Predlaganje mera za povećanje energetske efikasnosti

– Dostupnost od 00-24h isključivo za hitne intervencije

Cene usluga profesionalnog upravnika

Usluga profesionalnog upravljanja zgradama već od 300,00 dinara. Održavanje u saradnji sa partnerima

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada i drugi propisi

Na jednom mestu pogledajte najvažnije propise u vezi stanovanja

Najčešća vaša pitanja i odgovori

Pogledajte odgovore na najčešća pitanja u vezi Zakona i usluge upravljanja

Spisak profesionalnih upravnika zgrada Beograd

Gradimo uzajamno poverenje

Upravnik iz redova stanara ili profesionalni upravnik?

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. januara 2017. godine i od samog starta izazvao je brojne polemike. Posebno veliku pažnju privuklo je uvođenje novog zanimanja – profesionalnih upravnika zgrada.

Pitate se – zašto angažovati profesionalnog upravnika umesto upravnika iz zgrade?

Upravnik iz redova stanara ili profesionalni upravnik zgrade?

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas
Vladimira Tomanovića 35, Beograd
e-mail adresa