060/327-0-327 [email protected]

Propisi koji uređuju oblast stanovanja i održavanja zgrada

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Stupio na snagu 01.01.2017. godine

Ovim zakonom uređuju se: održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, postupak iseljenja i preseljenja, stambena podrška, registri i evidencije, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i druga pitanja od značaja za stambenu politiku.

Ukoliko želite da preuzmete Zakon u PDF formatu, to možete učiniti OVDE

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja

Ovim pravilnikom bliže se propisuje, vrsta, obim i dinamika aktivnosti
tekućeg i investicionog održavanja zgrada i način sačinjavanja programa održavanja zgrade.

Pravilnik o tekućem i investicionom održavanju i načinu sačinjavanja programa održavanja možete preuzeti u PDF-u OVDE

Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova

Ovom uredbom bliže se uređuje način održavanja stambenih zgrada i stanova, određuju vrste radova na održavanju, način organizovanja poslova održavanja kao i druga pitanja od značaja za obezbeđenje korišćenja stambenih zgrada i stanova na način kojim se neće dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi i sigurnost okoline.

Uredbu o održavanju stambenih zgrada i stanova u PDF-u možete preuzeti OVDE

Prezentacija Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Prezentacija Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, predstavljanje sistema registracije stambenih zajednica i načina vođenja Registra.

Pogledajte preglednu Power point prezentaciju koja pokušava da vam približi novi Zakon, neke od njegovih odredbi i novina preuzetih iz zemalja sa razvijenim kulturama stanovanja.

Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata

Ovim pravilnikom se propisuje sadržina registra stambenih zajednica i dokumentacija potrebna za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i način podnošenja podataka i dokumenata.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika

Ovim pravilnikom se uređuje program ispita i način polaganja ispita, uslovi za sticanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, kao i sadržina registra profesionalnih upravnika.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada donet je verovatno sa velikim zakašnjenjem, ali je bio krajnji trenutak da se ova oblast uredi. Kroz praksu, očekivanja su da se Zakon menja i prilagođava, pa će neke očekivane novine dodatno unaprediti oblast stanovanja i održavanja.

Saša Pavlović

Odluka o visini iznosa tekućeg i investicionog održavanja

Grad Beograd doneo je odluku o minimalnoj visini iznosa koje se moraju izdvajati za tekuće i investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade. Takođe, ova odluka sadrži i visinu naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.

Vladimira Tomanovića 35, Beograd