060/327-0-327 [email protected]

Registracija stambene zajednice Čukarica

Obrasci

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice - Čukarica

Dodatak prijavi za registraciju stambene zajednice - Čukarica

Zapisnik sa sednice i Odluka o izboru upravnika - Čukarica

Čukarica – registracija stambene zajednice

Pogledajte koja su to dokumenta potrebna za registraciju stambene zajednice OVDE.

Odeljenje: Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

Stambeni poslovi

Opštinska administrativna taksa:

Tekući račun: 840-742251843-73, Gradska opština Čukarica

Broj modela:97

Poziv na broj 65-011 

Mesto predaje dokumentacije: šalter 1

Telefon za informacije: 3052-457 i 3052-225

Napomena: 

Dokumentacija se može predati svakog radnog dana od 7.30 do 15.00

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.
Vladimira Tomanovića 35, Beograd