060/327-0-327 [email protected]

Registracija stambene zajednice Palilula – profesionalni upravnik zgrade Palilula

Obrasci

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice - Palilula

Prijava za ažuriranje podataka za registraciju stambene zajednice

Zapisnik sa sednice i Odluka o izboru upravnika - Palilula

Palilula – registracija stambene zajednice

Pogledajte koja su to dokumenta potrebna za registraciju stambene zajednice OVDE.

Odeljenje: Odeljenje za građevinske i stambene poslove

Odsek stambenih i komunalnih poslova

Potrebna dokumentacija:

-Prijava za registraciju stambene zajednice i dodatak prijavi
-Zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice
-Dokaz o plaćenoj taksi:

opštinska administrativna taksa 840,00 dinara i to: 310,00 dinara za podnošenje zahteva +  530,00  dinara za  izradu rešenja

Tekući račun: 840-742251843-73
Poziv na broj , model 97 u nastavku 53-015
Primalac : GO Palilula
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica uslužnog centra, ul.Takovska br. 12 -šalter 1-prizemlje ili u elektronskom formatu.

Mesto predaje dokumentacije: Pisapnica uslužnog centra, ul.Takovska br. 12-šalter 1 -prizemlje , svakim radnim danom od 7 30 do 15 30 časova


Mesto rešavanja predmeta: Mesto rešavanja: III sprat, soba 64 i 65
Rad sa strankama na odeljenju: 07.30-15.30
Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146
Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Više informacija možete naći OVDE.

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.
Vladimira Tomanovića 35, Beograd